+38 (044) 489-05-28 ksp2007@ukr.net
Реєстрація
Згода на обробку персональних даних Користувача

Згода на обробку персональних даних Користувача

1. Користувач веб-сайту http://ksp.kiev.ua/ (далі - Cайт) діє особисто, від свого імені,
добровільно і самостійно. Користувач Сайту бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків,
пов'язані з можливою участю в пропозиціях,конкурсах та інш. розміщених на Сайті.

2. Користувач Сайту дає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р № 2297-VI, та на умовах, зазначених нижче.

3.Приймаючи пропозиції, розміщені на Сайті, і заповнюючи реєстраційні форми на Сайті, кожен
Користувач Сайту свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з правилами,
викладеними в цій Угоді, що зобов'язується їх дотримувати, що він ознайомлений з правами, що
стосуються його персональних даних, а також з тим, що добровільне надання його персональних
даних є згодою на їх обробку Адміністрацією Сайту на свій розсуд будь-якими способами з
маркетинговою та / або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України
(проведення маркетингового дослідження, для підготовки статистичної інформації тощо).

4. Беручи участь в пропозиціях, розміщених на Сайті, і заповнюючи реєстраційні форми на Сайті,
кожен Користувач Сайту підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються його
персональних даних, і цим підтверджує, що Адміністрація Сайту та інші треті особи звільнені від
зобов'язання направляти Користувачеві Сайту письмове повідомлення про права, мета збору даних
і осіб, яким передаються персональні дані Користувача Сайту.

5. Погоджуючись з цією Угодою, Користувач Сайту дає свою згоду отримувати інформацію,
пов'язану з поточними пропозиціями на Сайті. Адміністрація Сайту залишає за собою право
направляти Користувачеві Сайту будь-яку інформацію по електронній пошті на електронну адресу,
вказану Користувачем Сайту в реєстраційній формі, без попередньої домовленості з Користувачем
Сайту.

6. Користувач Сайту, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Адміністрації Сайту як власника / розпорядника
його персональних даних;
- вимагати від Адміністрації Сайту як власника / розпорядника його персональних даних уточнення
своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про
захист персональних даних.

7. Обробка персональних даних може здійснюватися Адміністрацією Сайту самостійно або може
бути передана іншим операторам з умовою збереження конфіденційності.

8. Персональні дані Користувача Сайту зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим
проханням Користувача Сайту. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних
Користувач Сайту не допускається до подальшої участі в існуючих пропозиціях Сайту.

9. Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за захист персональних даних від
неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування,
копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Так
само Адміністрація Сайту не несе ніякої відповідальності за порушення прав третіх осіб в
результаті дій Користувача з розміщення таких персональних даних.